Er kan altijd iets gebeuren waardoor je zelf niet meer weet of je nog genoeg geld hebt om alle rekeningen te betalen. Dat kan komen doordat je te weinig geld krijgt. Of door een hoge rekening.

Ook dan kan een bewindvoerder iets voor je doen. Denk daarbij aan;

  • Je inkomsten, uitgaven en eventueel schulden in kaart brengen
  • Wij maken een budget of huishoudboekje om te kijken of je alles nog wel kunt betalen
  • Ook vragen wij jouw gegevens op bij de Belastingdienst, UWV of Gemeente en kijken of die nog wel kloppen. Misschien krijg je wel te weinig geld of te veel.
  • Wij vragen dan ook of ze die gegevens aan willen passen in hun systeem.
  • Bij de bank vragen wij een nieuwe bankrekening voor je aan. Een beheerrekening waar al je geld op bijgeschreven wordt en alle rekeningen worden betaald.
  • Huur- en zorgtoeslag wordt door ons aangevraagd en ook kijken we of je bijzondere bijstand krijgt voor de kosten bewindvoerder en vragen die aan bij de Gemeente.
  • Alle post wordt naar ons gestuurd en wij zullen die voor je openmaken en afwerken. Als het nodig is dan sturen wij het naar je door.
  • Kwijtschelding aanvragen voor de Gemeentelijke belastingen of waterschap.
  • Belastingaangifte (box 1)

Je kunt inloggen op ons systeem zodat je kunt zien wat wij doen. Maandelijks sturen we een overzicht van de inkomsten en uitgaven.

Wij proberen zoveel mogelijk met jouw wensen en dagelijks leven rekening te houden. Misschien heb je wel hulp of begeleiding nodig waarmee wij je in contact kunnen brengen.

Bewindvoering wordt aangevraagd bij de Rechtbank. Samen met jou worden wij opgeroepen bij de rechter. Die vraagt dan waarom je een bewindvoerder nodig hebt. Als de rechter jou begrijpt en vindt dat het nodig is dan geeft hij/zij toestemming. De rechter zal dan de bewindvoerder controleren of die zijn werk goed doet, dit is een extra bescherming voor jou.

Meer lezen?

Schuldenbewind

Budgetbeheer