Goed dat u onze website bezoekt.

U bent op zoek naar hulp?

In april 2013 zijn wij gestart met Pallandt Bewindvoering. Dit omdat wij in ons dagelijks werk “woningbouw” en “vrijwilligerswerk met ouderen” gewoon dingen zagen gebeuren die volgens ons anders hadden gekund.

Wij willen hulp bieden aan mensen die zelf hun administratie niet meer kunnen doen. Of door de vele schulden het overzicht volledig kwijt zijn. Dit doen wij op een open en transparante manier. Er moet een wederzijds vertrouwen en begrip opgebouwd worden. Dit kan alleen maar als wij samen werken aan de problemen.

Een bewindvoerder komt vaak negatief in het nieuws. Wij willen laten zien dat het ook anders kan. Door in contact te blijven met de mensen en ook samen met hun te kijken waar er misschien op ander gebied nog ondersteuning nodig is. Wij kunnen ze dan in contact brengen met diverse instanties.

Als bewindvoerder is het natuurlijk ook onze taak om minder leuke beslissingen te moeten nemen. Het inkomen wat u nu te besteden hebt blijft namelijk wel gelijk.

Pallandt bewindvoering

Duidelijk en transparant.
“U staat er niet meer alleen voor”